ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนกล้ายูงทอง ปีการศึกษา 2564

17 มี.ค. 2021 | ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564