ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566” 

15 ส.ค. 2023 | ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566” 

โดยให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
-คลิกอ่าน >> รายละเอียดการรับสมัคร ( https://shorturl.asia/6OjA0 )
-ดาวน์โหลด >> คำรับรองคุณสมบัติขอรับทุนการศึกษา *ส่งไฟล์ในวันกิจกรรมคัดสรร* ( https://shorturl.asia/4bTWZ )
-ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มสำหรับเขียนแผนที่ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา ( https://shorturl.asia/cEiIA )
-สมัครออนไลน์เท่านั้น >> http://old.relations.tu.ac.th:8011/cond/

*หมายเหตุ*
– ก่อนกรอกใบสมัครให้เปิดลิ้งค์ผ่าน web browser ที่เป็น google chome, firefox, internet explorer
– เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้ว “อย่าลืม PRINT ใบสมัครพร้อม SAVE FILE เก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนกด “ตกลง” เนื่องจากใบสมัครไม่สามารถ PRINT ย้อนหลังได้”
-การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อระบบแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” เท่านั้น