ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในตำแหน่งซึ่งป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2565

27 ก.ค. 2022 | ข่าวรายการรับสมัครงาน