ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2564 (รอบแรก)

9 ก.พ. 2022 | ข่าวรายการรับสมัครงาน

หัวข้อในการสอบสอนและสัมภาษณ์

 1. การสอบสอน ใช้เวลา 5 นาที ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหาร” หรือ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร” ด้วยการบรรยายผ่านสื่อการสอน เช่น PowerPoint เป็นต้น
 2. สอบสัมภาษณ์ในหัวข้อ “การทางานวิจัย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร แนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ”
 3. ผู้สัมภาษณ์จะต้องเข้าระบบ Zoom ในเวลาที่กาหนด หากพ้นจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
 4. ผู้สัมภาษณ์จะต้องตั้งชื่อ Display Name ในระบบ Zoom เป็นชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร
 5. ผู้สอบสัมภาษณ์จะต้องกดฟังก์ชั่น Join และกรอกรหัส Meeting
  Meeting ID: 853 055 1230
  Passcode: 54321
  หรือ
  https://us02web.zoom.us/j/8530551230?pwd=NjduN1hESTV6MFdEbDlPMlNwN002Zz09
 6. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ คุณหฤทัย โทร.080-0504228