ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 มิ.ย. 2021 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)