ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการปริญญาภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

21 มิ.ย. 2023 | ข่าวรายการรับสมัครงาน