ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการปริญญาภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลักงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

28 มิ.ย. 2023 | ข่าวรายการรับสมัครงาน