ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการปริญญาภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

14 มิ.ย. 2023 | ข่าวรายการรับสมัครงาน