ฝึกให้เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยแนวคิด SCI+BUSINESS กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

8 ต.ค. 2021 | Blog

ทำความรู้จักกับหนึ่งสาขาวิชาที่น่าสนใจ ฝึกให้เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยแนวคิด SCI+BUSINESS สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ เรียนสาขานี้แล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

สาขานี้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการพัฒนากระบวนการผลิตทางเคมีสิ่งทอ การตกแต่งสำเร็จและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รวมไปถึงการประเมินสมบัติทางเคมีและกายภาพ

เรียนที่ SCI TU ยังได้เรียบกับเครื่องมือที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตและการทดสอบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งแนวคิดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เทคนิคการพัฒนาแบบและหลักการบริหารในธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ดูหลักสูตรได้ที่ : https://sci.tu.ac.th/textile-th

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU