มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตและการจ้างงานอย่างมีคุณภาพ” อันดับที่ 1 ของประเทศ จัดอันดับโดย QS Graduated Employability Rankings 2022

30 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตและการจ้างงานอย่างมีคุณภาพ” อันดับที่ 1 ของประเทศ 🏆 จัดอันดับโดย QS Graduated Employability Rankings 2022

Quacquarelli Symonds (QS) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำปี 2022 (QS Graduated Employability Rankings 2022) โดยพิจารณาจากคุณภาพบัณฑิตและการจ้างงาน ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกจัดลำดับให้เป็นสถาบันการศึกษาอันดับที่ 3 ของอาเซียน และเป็นที่ 1 ของประเทศไทย

Read more : เปิดผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล‘ธรรมศาสตร์’ คว้าที่ 1 ไทย – ที่ 3 อาเซียน (tu.ac.th)