มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล มอบทุนการศึกษาสำหรับนศ. ป.ตรี ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท/ปี 

7 มิ.ย. 2022 | ข่าวทุนการศึกษา

💠 มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล มอบทุนการศึกษาสำหรับนศ. ป.ตรี ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

💠✅ กู้กยศ. กรอ. ก็สมัครได้

🧐 อ่านรายละเอียดการรับสมัคร คลิก https://www.radion-international.org/hopescholarship/…

🤔 มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ www.facebook.com/radionth