ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ ปริมาณน้ำมันและไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุ ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ต.ค. 2021 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง