ยุค New normal ที่เก่งเรื่องเดียวอาจไม่พอ

8 ต.ค. 2021 | Blog

ยุค New normal ที่เก่งเรื่องเดียวอาจไม่พอ โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วบวกกับวิกฤติต่างๆ ทำให้โลกแห่งการทำงานก็เปลี่ยนไปต้องเพิ่มทักษะใหม่ให้ตัวเอง

#ทักษะทางทำธุรกิจ

หนึ่งในทักษะที่สำคัญควบคู่กับการทำการทำงาน การคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างตอบโจทย์ความต้องการ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้

#ทักษะความคิดสร้างสรรค์

การคิดริเริ่มสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและการใช้ชีวิต คิดริเริ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ คิดสร้างสรรค์ กล้าสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง

#ทักษะด้านการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ในการทำงานยุคปัจจุบัน ทั้งการสื่อสารต่อหน้าและการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล การสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดได้

ที่ SCI TU เรามีการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะอื่นเพื่อบ่มเพาะผู้นำยุคใหม่ด้วยประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU