รศ. ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ ร่วมวางพานพุ่งเนื่องใน “วันปรีดี พนมยงค์”

11 พ.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 รศ. ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ SCI-TU พร้อมด้วยคุณโนรี เทียนขวัญ เลขานุการคณะฯ และเจ้าหน้าที่ SCI-TU ร่วมวางพานพุ่งเนื่องใน “วันปรีดี พนมยงค์”

ซึ่งทุกวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดให้จัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์” เพื่อร่วมรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” และเป็น “ผู้ประศาสน์การ” คนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลัย

อีกทั้งยังขอให้ทุกหน่วยงานที่มาร่วมวงพานพุ่มให้พานที่ทำมาจากอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา เพราะเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วจะนำไปบริจาคต่อให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

.