รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI-TU และ รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการระดมสมองเพื่อวิจัยตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์จากกัญชง

13 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการระดมสมองเพื่อวิจัยตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์จากกัญชง คณาจารย์ นักวิจัย ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง S-09 บร.5

ภายใต้โจทย์หัวข้อ

  1. ผลิตภัณฑ์อาหารพรีเมี่ยมจากกัญชงสำหรับสุนัขและแมว
  2. พลาสเตอร์ยาปิดแผลจากกัญชงสำหรับสุนัขและแมว