รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCITU เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกค่าย 2

4 เม.ย. 2024 | ข่าวทั่วไป

.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับใบประกาศทั้งหมด 29 คน

โดยนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรทั้งหมดได้เข้าร่วมฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ประจำปีการศึกษา2566 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 – วันที่ 3 เมษายน 2567

ในงานนี้มีคณาจารย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ผู้ดูแล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1) หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ดูแล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2) และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในงานนี้อีกด้วย

.