รับสมัครทุน Ajinomoto Talent 2023 จำนวน 12 ทุน ทุนละ 60,000 บาท จนจบปริญญาตรี

23 ต.ค. 2023 | ข่าวทุนการศึกษา

🎉รับสมัครทุน Ajinomoto Talent 2023🧑‍🎓
จำนวน 12 ทุน ทุนละ 60,000 บ. จนจบป.ตรี
สมัครออนไลน์ 3 พ.ย. 66 – 2 ม.ค. 67 🎯

https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

✅คุณสมบัติ
1. นักศึกษามธ. ป.ตรี ชั้นปีที่ 1-3
2. เรียนหลักสูตร วท.บ. หรือ วศ.บ. ที่กำหนด
3. GPAX 3.00
4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น กยศ. กรอ.
..เป็นต้น..

✅ อ่านระเบียบทุน https://shorturl.asia/pFxd7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th