เปลี่ยนภาษา:  English

รับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2563

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

รับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
สมัครได้ที https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมวดบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต .โทร.0-2564-4440 ต่อ 2056 (คุณรุ่งทิพย์)