รับสมัคร “ทุนส่งน้องเรียนจบ” มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566

20 ต.ค. 2023 | ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัคร “ทุนส่งน้องเรียนจบ” มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566

⭐ ทุนละ 30,000 บาท/ปี ⭐ จำนวน 30 ทุน ⭐ต่อเนื่องจนจบป.ตรี

🎉 สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง12 ม.ค. 67 🎏

https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

✅คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษา มธ. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66)
2. ศึกษาในหลักสูตรตามที่ระบุ
3. GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.15
4. ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้น กยศ. กรอ.)
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้ ตลอดการรับทุน

✅ กำหนดการ
19 ม.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
22-26 ม.ค. 67 รอบคัดเลือก
31 ม.ค. 67 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์
12-15 ก.พ. 67 รอบสัมภาษณ์
20 ก.พ. 67 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

อ่านระเบียบทุน https://shorturl.asia/Sn7s3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022479547 หรือ https://www.facebook.com/AFHSGscholarship?locale=th_TH