รู้จักกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Tech) สาขานี้เรียนอะไรกันบ้าง

8 ต.ค. 2021 | Blog

รู้จักกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Tech) สาขานี้เรียนอะไรกันบ้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มาร่วมไขความลับของการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สร้างบัณฑิตที่เชี่ยวชาญพร้อมทั้งเสริมความรู้ของผู้ประกอบการเข้าไปเพื่อนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

– เรียนพื้นฐานทั้งชีววิทยาพื้นฐานและประยุกต์


– มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวสารสนเทศศาสตร์


– เน้นการเรียนรู้ การกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์

– เสริมความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ

ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่ : https://bit.ly/3tT2ja6
#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU