หลักสูตรน่าเรียนตอบโจทย์ยุค 4.0

8 ต.ค. 2021 | Blog

หลักสูตรตอบโจทย์ยุค 4.0 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก ไม่ว่าจะ AI หรือ Data Science รองรับงานทุกภาคอุตสาหกรรม หรือจะเรียนรู้ทางด้าน Network & System Admin ก็มีพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ)

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ประยุกต์)

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีการเรียนรู้)

ดูหลักสูตรได้ที่ : https://sci.tu.ac.th/all-undergrad-th

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU