เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชและธัญพืช

8 ต.ค. 2021 | Blog

เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชและธัญพืช คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (The 48th International Exhibition of Inventions Geneva (SPECIAL EDITION 2021 Inventions Geneva Evaluation Days Virtual Event))

ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชและธัญพืช ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ลดการปนเปื้อนจากเชื้อสาเหตุโรคในเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรมนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์พืชแบบอัตโนมัติได้ตั้งแต่ 1-95 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในแต่ละจุดไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ microprocessor controller
เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชและธัญพืช ผลิต container จากสแตนเลสสตีล สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์พืชด้วยน้ำร้อนสามารถควบคุมอุณหภูมิได้และมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในแต่ละจุดไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส มีระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่เป็นช่วงเวลาที่โปรแกรมฆ่าเชื้อโรคกำหนด มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกินกำหนด มีระบบแสดงสถานะของการทำงานด้วยตัวเลขและตัวอักษรเรืองแสง และมีระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ microprocessor controller นวัตกรรมนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิดและสามารถตั้งค่าความร้อนของน้ำได้ด้วยตนเอง เมื่อจบโปรแกรมการทำงาน เมล็ดพันธุ์พืชจะถูกยกขึ้นจากน้ำร้อนโดยอัตโนมัติ เพื่อรอการนำไปเพาะปลูก

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU