เปลี่ยนภาษา:  English

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา(ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

ดูข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา(ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา(ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

ยื่นใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกรรณิการ์ วงศ์ไทย งานวิชาการและกิจการนักศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด และใบสมัคร คลิ๊กที่นี่