แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภกร บุญยืน ภาควิชาเคมี

8 ต.ค. 2021 | Blog

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภกร บุญยืน ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานนวัตกรรม Serum of bamboo extract for sensitive skin. เวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (The 48th International Exhibition of Inventions Geneva (SPECIAL EDITION 2021 Inventions Geneva Evaluation Days Virtual Event))