เปลี่ยนภาษา:  English

โครงการบริการสังคม / โครงการ วมว.

โครงการบริการสังคม

คุณพัชรี ทรัพย์สมบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
0-2564-4440 ต่อ 2038
paschree@tu.ac.th

คุณนิพา ฟองเขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี
0-2564-4440 ต่อ 2083
nipha_fo@tu.ac.th

คุณอธิตา หะยีการิม

นักวิชาการเงินและบัญชี
0-2564-4440 ต่อ 2082
atita680@tu.ac.th

โครงการ วมว.

คุณอัมพร มะลิซ้อน

ครูผู้ช่วย
0-2564-4440 ต่อ –
 

คุณนิเวช ดีประดิษฐ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
0-2564-4440 ต่อ 2091
niwet533@sci.tu.ac.th

คุณบุญรอด แสงล้ำ

นักจิตวิทยาทั่วไป
0-2564-4440 ต่อ 2091
boonrod2602@gmail.com

คุณวนิศรา วงศ์เขียว

นักวิชาการศึกษา
0-2564-4440 ต่อ –
 

คุณวรุณธร เชื้อบุญมี

อาจารย์
0-2564-4440 ต่อ –