โครงการเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี

4 เม.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

จึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงความยินดีกับ ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 และศิษยืเก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2565

ณ ห้อง S106 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.รังสิต