ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดโฟตอนเดี่ยวและอุปกรณ์ประกอบ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ต.ค. 2022 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง