ส่งสุขเกษมสันต์ วันเกษียณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 ก.ย. 2021 | Uncategorized

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน

ส่งสุขเกษมสันต์ วันเกษียณ

วันที่ 29 กันยายน 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)

โดยท่านสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมงานได้ ดังต่อไปนี้

.

.

.