3 อาชีพสาย Tech มาแรงแห่งโลกอนาคต ค้นหาอาชีพในฝันของโลกอนาคตในยุคที่อะไรก็ New normal

8 ต.ค. 2021 | Blog

#นักวิเคราะห์ข้อมูล

โลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลจำนวนมาก หลายธุรกิจเห็นความสำคัญของ Data เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเรื่องธุรกิจ ทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าจับตามอง

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : https://bit.ly/38EInz9


#นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

นักวิจัยที่ริเริ่มจากการตั้งสมมติฐานโดยใช้ความรู้เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ ที่ได้ศึกษามาเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะทดลองให้ได้คำตอบตามสมมติฐานที่ตั้งไว้นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : https://bit.ly/2JnLW46


#วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาอาชีพที่เข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม จัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เสียง และ ความสั่นสะเทือน การจัดการขยะ การจัดการสารพิษ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ปัจจุบันประเทศไทยขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : https://bit.ly/3huED7u

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU