5 อาชีพที่น่าสนใจหลังเรียนจบ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเรียนรู้

8 ต.ค. 2021 | Blog

5 อาชีพที่น่าสนใจหลังเรียนจบ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเรียนรู้

พบกับหลักสูตรที่ฉีกกรอบวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบเดิม เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สอดรับกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์

กับเนื้อหาที่ฝึกให้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังมาแรง เช่น ไอโอที, อุปกรณ์สวมใส่และระบบผสมผสาน ในวิธีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติอาชีพที่น่าสนใจหลังจบการศึกษา

* นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

* นักออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นอัจฉริยะ

* นักออกแบบ UI/UX

* นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและธุรกิจ

* ผู้จัดการและผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/3jSLASJ

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU