คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ 23 ม.ค. – 6 มี.ค. 2566

13 ม.ค. 2023 | ข่าวการรับเข้าศึกษา

📢📢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🖊เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566

🗓เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม จนถึง 6 มีนาคม 2566

💻สมัครได้ที http://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/

—————————————————————–

📌📃📌รายละเอียดแต่ละสาขาวิชาคลิ๊กเลย

ปริญญาโท – https://sci.tu.ac.th/all-master-programs-th/

ปริญญาเอก – https://sci.tu.ac.th/all-phd-th/

—————————————————————–

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวดบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

📞โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 2056

📱 086-7790508 คุณรุ่งทิพย์

—————————————————————–

สำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชาต่อไปนี้ สามารถติดตามข่าวรับสมัครประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 ได้ในรอบที่ 2
ประกอบด้วย

ปริญญาเอก

– สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาฟิสิกส์
– สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
-สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)