เปลี่ยนภาษา:  English

ข่าวและกิจกรรม

ตารางสอนวิชาพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวการรับเข้าศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563  (11/09/2563)

ตุลาคม 2563

WEBINAR Adapting to Climate Change and the “New Normal” post COVID-19 pandemic: the ASEAN food supply chain for global food security (24/10/2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม SCI-TECH TU RUN 2020 “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน” ในโอกาศครบรอบ 34 ปี (22/10/2563)

SCI-TU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท เอไอไนน์ จำกัด (21/10/2563)

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (17/10/2563)

SCI-TU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท ไทยสมุทะประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (09/10/2563)

“กำหนดการซ้อม และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (06/10/2563)

กันยายน 2563

แนวปฏิบัติสำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (25/09/2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 (23/09/2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (22/09/2563)

สิงหาคม 2563

คณะวิทย์ฯ แสดงความยินดีกับคณจารย์ และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรม ผลงาน “ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน” ในงานมอบรางวัล คนบันดาลไฟ awards ครั้งที่ 1  (19/08/2563)

เชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทย์ฯ ทุกสาขา ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท ในโครงการ Sci-Tech Invovative Idea Challenge  (17/08/2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ได้รับการจัดสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit-RU) ตามประกาศผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4  (14/08/2563)

แนวทางปฏิบัติการขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีผลตั้งแต่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  (11/08/2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563  (11/08/2563)

ห้องปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบโล่ห์  ป้ายประกาศนียบัตร และงบประมาณ สนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  (04/08/2563)

กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 แจ้งข้อมูล  (30/07/2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563   (24/07/2563)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่  (16/07/2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะฯ ทุกท่าน ที่ข้อเสนอการวิจัยฯ ของประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสําคัญ Zero Waste Thailand  (02/07/2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติรางวัล ได้รับรางวัลในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1  (01/07/2563)

มิถุนายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะฯ ทุกท่าน ที่ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563  (26/06/2563)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 (25/06/2563)

TCAS’63 รอบ 5 : รับตรงอิสระ  (09/06/2563)

AIT x TU Workshop LIVE Idea Building for Start Ups สำหรับผู้สนใจที่จะเรียนรู้การทำธุรกิจ และการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ Startup/Entrepreneur (03/06/2563)

พฤษภาคม 2563

คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับคณจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทนที่ได้รับการจัดสรร ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหน่วยวิจัยวิจัยประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 (30/05/2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก Coursera ในโปรแกรม Coursera for Campus (28/05/2563)

ขยายระยะเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2562 (25/05/2563)

AWS ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแฮกกาทอน (Hackathon) – Build On, ASEAN 2020 เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนา แข่งขันไอเดียใหม่ ๆ การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันบนแพลตฟอร์มออไลน์  (16/05/2563)

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาตรการเยียวยาในการประกาศผล TCAS63 รอบที่ 3 (10/05/2563)

แถลงการณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กรณีการตรวจสอบพบความผิดปกติของคะแนน TCAS63 รอบ 3 Admission 1 (09/05/2563)

เมษายน 2563

คณะวิทย์ มธ. คิดค้นแอปพลิคชันเพื่อผู้ป่วย Covid-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (13/04/2563)

มีนาคม 2563

ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาให้แก่ นศ. คณะวิทย์ฯ มธ.ลำปาง (13/03/2563)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (02/03/2563)

กุมภาพันธ์ 2563

ทีมนักวิจัยจากคณะวิทย์ฯ มธ. คว้ารางวัลจากเวที “Food Innopolis Innovation Contest 2020″ (24/02/2563)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดงานสัมมนา เรื่อง Democratizing A.I. – How a computer scientist can help narrow social inequality (24/02/2563)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (19/02/2563)

มกราคม 2563

บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมธ. และคณะฯ (30/01/2563)

KCG Corporation ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง “สูตรและกรรมวิธีการผลิตไรซ์เบอร์รี่สเปรด” (22/01/2563)

< . . 1 . . >

 <   1   >