เปลี่ยนภาษา:  English

ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร (แนน)
ศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์ (เพชร)
ศิษย์เก่า สาขาวิชาเคมี

นพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ (ตี๋) ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดูเรื่องจากศิษย์เก่าทั้งหมด

นพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ (ตี๋)

ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

“ที่ SCI TU แต่ละวิชาเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองปฏิบัติในหลายๆ รูปแบบ เพื่อฝึกฝีมือให้คล่องก่อนออกไปทำงานจริง ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่หลายๆ องค์กรต้องการ”

การเรียนที่ SCI-TU จะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเลยก็ว่าได้ หากย้อนกลับไปสมัยมัธยมปลายผมเป็นเด็กสายศิลป์-คำนวณคนหนึ่งที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ แต่พอหาข้อมูลเรียนต่อก็เจอว่า 95% ของคณะวิทย์ก็จะรับแต่เด็กสายวิทย์-คณิตเท่านั้น โชคดีที่หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มธ. เปิดกว้างให้เด็กสายศิลป์-คำนวณ สมัครเรียนได้ แถมเนื้อหาที่เรียนก็น่าสนใจ มีการบอกถึงอาชีพหลังเรียนจบที่หลากหลาย และสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเลือกเรียนที่นี่
.
ถามว่าเรียนวิทย์หางานยากไหม ก็ต้องถามต่อว่าเนื้อหาหลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือเปล่า อย่างที่ SCI TU ต้องยอมรับเลยว่าแต่ละวิชาเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองปฏิบัติในหลายๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรเจคในรายวิชาที้ต้องมีการออกไปศึกษาความต้องการกับผู้ใช้จริง การออกไปฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่างๆ การเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เพื่อฝึกฝีมือให้คล่องก่อนออกไปทำงานจริง ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่หลายๆ องค์กรต้องการ ทำให้ผมเองได้งานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำ โดยปัจจุบันผมทำงานเป็น Software Engineer อยู่ที่ Refinitiv Thailand มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา Software ของบริษัทที่ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดการความเสี่ยงที่มีผู้ใช้ทั่วโลก ซึ่งพอได้เข้ามาทำงานจริงๆ แล้ว ก็พบว่าสิ่งที่เรียนมามีส่วนช่วยผมในการทำงานอย่างมาก ทำให้เข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
.
ผมอยากจะฝากถึงน้องๆ ที่กำลังจะเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ว่าให้เลือกจากสาขาที่ชอบ ในมหาวิทยาลัยที่ใช่ เลือกหลักสูตรที่ตอบรับกับตลาดแรงงาน เก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆ ให้ได้มากที่สุดเพราะ 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านไปเร็วมาก เพื่ออนาคตการทำงานที่ดีของน้องๆ เองครับ