ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 (มีทั้งหมด 4...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2567

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2567

. ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม . กำหนดการ การแข่งขัน (มีทั้งหมด 2 หน้า) . ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณโชน โสภณพนิช...