ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📢ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 🧻กรอกรายละเอียดและที่อยู่เพื่อจัดส่งและรับใบเสร็จ ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/v4ipzniozYLdtp8k6.📞ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมdonation@sci.tu.ac.thงานระดมทุน :...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ...