การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์สอบภาคกลาง 21 กรกฎาคม 2566

11 ก.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

ประกาศผลคะแนนรอบคัดเลือก การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผลคะแนนรอบคัดเลือก-การแข่งขัน-การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ประกาศผลคะแนนรอบคัดเลือก การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศคะแนนกระบวนการ