เปลี่ยนภาษา:  English

นายปัณณวัฒน์ เอกกวินรุจี นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ 

นางสาวปาริชาต ภัทรพานิชชัย นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ University of Regina ประเทศแคนาดา

ว่าที่ ร.ท. เฉลิมรัช นนทะภา นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ York University ประเทศแคนาดา

นายปริญญา บุญเอี่ยม นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

นายเอกรินทร์ จ่าเมือง นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

ดูบันทึกจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด

นายปัณณวัฒน์ เอกกวินรุจี นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
10 สิงหาคม 2562 ถึง 25 สิงหาคม 2562

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก ภายใต้ทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

          ก่อนจะเริ่มเล่าถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ นายปัณณวัฒน์ เอกกวินรุจี นักศึกษาปริญญาเอกชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์ ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

           เนื่องจากผมเห็นประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนนี้ผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จึงเกิดความสนใจ เพราะข้อดีของทุนนี้คือ เป็นทุนให้เปล่า เพียงแค่ส่งรายงานทุนเท่านั้น หลังจากนั้น ผมได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ผลปรากฏว่า อาจารย์มีลูกศิษย์ที่เคยไปทาวิจัยกับ Prof. Gary Greaves ที่ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์มาแล้ว ดังนั้นผมจึงได้รบกวนพี่คนดังกล่าวส่งอีเมลไปหาอาจารย์ Gary เพื่อบอกถึงความตั้งใจของผมที่จะไปแลกเปลี่ยนที่ NTU หลังจากนั้น ผมจึงได้ติดต่อกับอาจารย์ Gary โดยตรง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอด

              ผมไปแลกเปลี่ยนที่ NTU เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (วันที่ 10-25 สิงหาคม 2562) วันที่ผมจะเข้าพบอาจารย์ Gary ผมตื่นเต้นมาก แต่เมื่อได้พูดคุยแล้ว อาจารย์ใจดีมาก อาจารย์ได้ให้คำปรึกษาในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ NTU สำหรับการใช้ชีวิตโดยทั่วไป ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ผมเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรีในวิชา Calculus และ Graph Theory ซึ่งบรรยายโดย Prof. Gary Greaves และเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวิชา Discrete Methods ซี่งบรรยายโดย Prof. Bernhard Schmidt โดยที่อาจารย์แต่ละท่านมีการตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาคิดและกล้าตอบ ส่วนตัวนักศึกษาเองก็ให้ความร่วมมือกับอาจารย์เป็นอย่างดี และสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผมได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์ และสิ่งที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้คือ ทำให้ผมกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ NTU ได้เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายของคนสิงคโปร์ ได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิต ได้เอาตัวเองออกจาก comfort zone และกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ถือว่าการมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่มีค่าและไม่สามารถลืมได้เลย

              สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ทุนสนับสนุนในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ขอขอบคุณสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติที่ดูแลเรื่องเอกสารในการขอทุน ขอขอบคุณอาจารย์ ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ ที่คอยให้คำปรึกษาในการสมัครทุนครั้งนี้ ขอบคุณครับ

“ถึงแม้ว่าประเทศสิงค์โปร์จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ศักยภาพในหลาย ๆ ด้านไม่เล็กตามขนาดประเทศเลย”

นายปัณณวัฒน์ เอกกวินรุจี

ภาพบรรยากาศการไปแลกเปลี่ยนที่ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

• เข้าพบ Prof. Gary Greaves

• ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่สนใจ

• บรรยากาศภายในห้องเรียน