เปลี่ยนภาษา:  English

นายปริญญา บุญเอี่ยม นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวปาริชาต ภัทรพานิชชัย นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ University of Regina ประเทศแคนาดา

ว่าที่ ร.ท. เฉลิมรัช นนทะภา นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ York University ประเทศแคนาดา

นายเอกรินทร์ จ่าเมือง นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

นายยุทธนา บุญปาลิต นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

ดูบันทึกจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด

นายปริญญา บุญเอี่ยม นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
20 มกราคม 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

ผม นายปริญญา บุญเอี่ยม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตรปกติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 5 – 6 เดือนที่ผ่านมาผมและเพื่อนร่วมงานอีก 1 คนได้รับโอกาสจากอาจารย์ประภาพร รัตนธำรง (อาจารย์ที่ปรึกษา) เดินทางไปฝึกงานร่วมกับนักวิจัยที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology หรือ AIST ประเทศญี่ปุ่น โดยทาง AIST ช่วยออกค่าเดินทางและค่าที่พักในช่วงฝึกงานให้ด้วยครับ

จากสนามบินนาริตะต้องนั่ง Airport Bus ออกจากสนามบินเพื่อไปยัง Tsukuba Center แล้วนั่งรถ Shuttle Bus เพื่อไปยัง AIST เมื่อไปถึงผมได้พบกับรุ่นพี่ที่มาฝึกงานก่อนหน้าผมได้ไม่นาน และนักวิจัยอีก 2 ท่านคือ Jason เป็นที่ปรึกษาตลอดในช่วงฝึกงานของผมและ Tasaki-san เป็นคนคอยแนะนำเกี่ยวกับการทำงานและการจัดการเอกสารต่าง ๆ ในวันแรกจะยังไม่ได้ทำอะไรครับเพราะจะต้องจัดการเอกสารเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำบัตรพนักงานและเอกสารเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย เป็นต้น หลักจากนั้นก็จะเริ่มฝึกงานตามปกติ

demo room เป็นห้องที่ผมใช้ทำงานเป็นห้องขนาดใหญ่ มี tiled display wall หรือแผงหน้าจอขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าห้อง และห้องนี้ยังเป็นห้องที่ผมใช้ในการทำ final presentation ในช่วงสุดท้ายของการฝึกงานที่นี่ โดยจะมีนักวิจัยท่านอื่น ๆ เข้ามาดูด้วย

ระหว่างช่วงฝึกงานผมได้พบนักวิจัยท่านอื่นซึ่งเป็นทั้งคนญี่ปุ่นและชาติอื่น มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างรับประทานอาหาร ทำให้ผมได้รู้ว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก นอกจากจะช่วยให้สื่อสารกับกับชาวต่างชาติรู้เรื่องแล้วยังเป็นเหมือนประตูอีกหนึ่งบานที่ช่วยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม    ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ในช่วงวันหยุดผมและเพื่อนใช้เวลาว่างเดินทางไปยังสถานที่อื่น ๆ รอบเมือง Tsukuba อาทิเช่น DOHO Park เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ AIST จะสามารถพบเห็นผู้คนทั้งผู้ใหญ่และเด็กมาออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ

ศาลเจ้า Tsukuba เป็นศาลเจ้าที่อยู่บนภูเขา Tsukuba ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง Tsukuba ประมาณ 14 กิโลเมตร ผมกับเพื่อนเดินทางโดยจักรยานทำให้เห็นเมืองที่เงียบสงบระหว่างทางและต้นไม้จำนวนมาก

นอกจากรอบ ๆ เมือง Tsukuba ผมยังได้เดินทางไปจังหวัด Tokyo ไปชมวัด Asakusa ที่มีชื่อเสียง, เมือง Odaiba ที่มีหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ และเดินซื้อของที่ Akihabara จากที่ผมเล่ามาทั้งหมดล้วนเป็นประสบการณ์ที่ผมประทับใจและยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้เล่าออกมา ข้อเสียของการฝึกงานครั้งนี้คือเป็นช่วงหน้าหนาวครับ อากาศจะหนาวมาก ลมก็แรงมาก ถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีอาจจะเป็นปัญหาในการฝึกงานได้เลย ช่วงเวลากลางวันก็สั้นมากเช่นกัน หลังช่วง 17.00 น. ท้องฟ้าก็มืดแล้วเลยไม่ได้มีเวลาไปเดินเล่นช่วงตอนเย็น แต่ส่วนตัวก็ยังแอบคิดว่าน่าจะดีกว่าตอนอากาศร้อน สุดท้ายนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัยจาก AIST ผมรู้สึกขอบคุณและยินดีที่ได้ร่วมงานกันเป็นอย่างยิ่งครับ