Food Science and Innovation สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

8 ต.ค. 2021 | Blog

Food Science and Innovation สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร สร้างสรรค์นวัตกรรมทางอาหารแบบใหม่ ลงมือทำจริง

ใครที่อยากนำความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเริ่มต้นธุรกิจอาหาร ได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการฝึกฝนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สาขานี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/3tiJQoz

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU