สาขาวิชาเคมี SCI TU เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Conference on Chemical Education (ICCE 2024): Power of Chemistry Education for Advancing SDGs”

2 มี.ค. 2024 | ข่าวทั่วไป

สาขาวิชาเคมี SCI TU เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ

“The 27th International Conference on Chemical Education (ICCE 2024): Power of Chemistry Education for Advancing SDGs”

ณ โรงแรมรอยัลคลิฟฟ์ พัทยา ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567

จัดโดย Chemical Society of Thailand สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และ IUPAC เป็นเจ้าภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา
.
ในงานมีทั้ง Oral & Poster Presentation, Symposium และ Workshop ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเคมี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานเคมีศึกษาในระดับสากล
.
ผู้สนใจนำเสนอผลงานสามารถส่ง abstract ได้ถึง 31 มีนาคม 2567 และ proceeding ได้ถึง 30 เมษายน 2567 ส่วนรายละเอียดการลงทะเบียนและอื่นๆ ดูได้จากโปสเตอร์ และเว็บไซต์ https://www.icce2024thailand.com/