เปลี่ยนภาษา:  English

ร่วมมือกับเรา

รายการรับสมัครงาน

แบบฟอร์ม

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

ใบสมัครพนักงานเงินรายได้

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  (25/05/2563)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  (25/05/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 6/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (13/05/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (13/05/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (27/04/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (30/03/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (30/03/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (30/03/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (13/03/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (27/02/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (27/02/2563)

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (6/03/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (26/02/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (20/02/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (4/02/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (4/02/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4/02/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ (4/02/2563)

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 (4/02/2563)

กุมภาพันธ์ 2563 – พฤษภาคม 2563 | ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 รายการเก่ากว่า >