เปลี่ยนภาษา:  English

ร่วมมือกับเรา

รายการรับสมัครงาน

แบบฟอร์ม

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

ใบสมัครพนักงานเงินรายได้

ประกาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ครั้งที่ 5/2564  (25/03/2564)

ประกาศ รายชิ้อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2563  (12/03/2564)

ประกาศ รายชิ้อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (17/02/2564)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2564  (17/02/2564)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  (15/02/2564)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ครั้งที่ 3/2564  (11/02/2564)

ประกาศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (09/02/2564)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 2/2564 (04/02/2564)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2564 (04/02/2564)

ประกาศ รายชิ้อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2563 (26/01/2564)

ประกาศ แจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (11/01/2564)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (28/12/2563)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ครั้งที่ 8/2563  (16/10/2563)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  (07/12/2563)

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  (18/11/2563)

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2563  (17/11/2563)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  (04/11/2563)

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเเละสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  (29/10/2563)

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ครั้งที่ 8/2563  (16/10/2563)

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (07/09/2563)

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  (07/09/2563)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (05/10/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (29/09/2563)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (23/09/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (23/09/2563)

ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (22/09/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 7/63 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (11/09/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (09/09/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภชั่วคราว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (31/08/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 8/2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (26/08/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/63 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (26/08/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (21/08/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 7/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (21/08/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (05/08/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ครั้งที่ 5/2563 (24/07/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (15/07/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (14/07/2563)

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (13/07/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02/07/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)  (01/07/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (30/06/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 7/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (30/06/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาชีวภาพ  (30/06/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (30/06/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  (30/06/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  (25/06/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  (18/06/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 6/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (15/06/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (15/06/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  (12/06/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (09/06/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  (25/05/2563)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  (25/05/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 6/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (13/05/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (13/05/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (27/04/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (30/03/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (30/03/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (30/03/2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (13/03/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (27/02/2563)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (27/02/2563)

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (6/03/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (26/02/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (20/02/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (4/02/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (4/02/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4/02/2563)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ (4/02/2563)

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 (4/02/2563)

< . . 1 . . >

 <   1   >