เปลี่ยนภาษา:  English

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คุณอภินันท์ ชูหนู

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
02-5644440 ต่อ 2101 ต่อ 506
apinan@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณสิริมา สุโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2104
sirima@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณศิริรัตน์ นิยมศักดิ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2101 ต่อ 507
sirirat@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณสุพัตรา รัตนเดชา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2116
supatta@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณเพ็ญแข เสนาจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2518, 2101 ต่อ 210
khae@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณขวัญเรือน จันทรทัต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2518, 2101 ต่อ 208
khwanraun@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณมาลัย แก้วกลิ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2518, 2101 ต่อ 209
malai@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณพรทิพย์ บุญมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2119, 2101 ต่อ 202
porntip@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณศิริพร จบดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2119, 2101 ต่อ 202
siriporn@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณอัญมณีนุช บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2101 ต่อ 418
anyamaneenuch@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณอมรกุล เลี้ยงบำรุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2101 ต่อ 419
amornkul@mathstat.sci.tu.ac.th