เปลี่ยนภาษา:  English

คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติรางวัล ได้รับรางวัลในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติรางวัล ได้รับรางวัลในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (หรือ Sci-Tech 18th)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563