เปลี่ยนภาษา:  English

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งดติดต่อราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
งดติดต่อราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
งดติดต่อราชการ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
.
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 17
.
กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อตามช่องทางที่แจ้งในแบนเนอร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้