คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

22 มี.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ประธานกรรมการบริหาร คุณปกรณ์ ลี้สกุล กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทั้งในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ อันจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการทางวิชาการและการเรียนการสอน

อีกทั้งก่อนพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ยังได้มีการบรรยายก่อนเริ่มงาน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ งานวิจัยด้ายเทคโนโลยีควอนตัมของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมลัพลังงาน บรรยายโดย รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา หัวข้อ Industrial Application of Quantum Technology โดยคุณจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด