เปลี่ยนภาษา:  English

แสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการจัดสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit-RU) ครั้งที่ 4

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ได้รับการจัดสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit-RU) ตามประกาศผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ได้รับการจัดสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit-RU) ตามประกาศผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4