ขอแสดงความยินดีกับนางสาววนัชพร เพนเทศ นักศึกปี 4 สาขาวิชาเคมี ได้รับทุนการศึกษา“ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021”

16 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาววนัชพร เพนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี
.
📌ได้รับทุนการศึกษา
“ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021”
(Quality Youths Scholarship of The Year 2021)
จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)