ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการแถลงแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดี”

10 ต.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

📢 ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ
เข้าร่วมรับฟังการแถลงแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดี”

.
📅 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.15 น. เป็นต้นไป
ณ อาคาร บร.5 ห้อง S-106 และ
🧑🏻‍💻 ออนไลน์ทาง Microsoft Team
.
อ่านประกาศผลการทาบทามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี ได้ที่
https://sci.tu.ac.th/2022/10/04/news-2022-10-4-2/