ประกาศผลการทาบทามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่ง “คณบดี” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดการแถลงแนวทางการบริหารคณะฯ ของผู้ตอบรับการทาบทาม

4 ต.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป