คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัย และคณะ

14 พ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาสถิติ (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับ Mr.Hideo Iwasawa กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ คณะ

โดยมีรศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ โดย มีกิจกรรม พาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฟังการบรรยายจากผู้แทนบริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น และ การบรรยายเชิงปฏิบัติการจาก หลักสูตรสถิติประยุกต์ ในหัวข้อ Statistical Models for Frequencies of Claims Based on Telematics Data