คุณนิรัช ร่มเย็น เจ้าหน้าที่ SCI-TU เข้ารับโล่รางวัลระดับดี ผลงาน ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น ในงาน TU-QD Day 2565

22 พ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) คุณนิรัช ร่มเย็น เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เข้ารับโล่รางวัลระดับดี จากผลงาน ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น ในหมวดของ TU INNOVATION จาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในงานนี้ยังได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากผลโหวตของผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

คุณนิรัช ร่มเย็น รับโล่รางวัลจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีกทั้งวันนี้ผู้บริหาร SCI-TU ยังได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณนิรัช ร่มเย็น โดย รศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ รักษาการแทนในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณโนรี เทียนขวัญ เลขานุการคณะฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร รักษาการแทนในตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี
รศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ รักษาการแทนในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณโนรี เทียนขวัญ เลขานุการคณะฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี